logo2
banner-team
team
Het team van De Chinook staat onder leiding van leermeesters Michel Kaspers en Ed Zijlstra (metaalbewerking). Zij geven leiding aan een bijzonder team medewerkers op de werf. Een team dat bestaat uit jongeren van 15 tot 27 jaar die, door welke omstandigheid dan ook, zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs.

Hier krijgen zij de kans om hun leven weer op de rit te krijgen. Door te werken bij deze unieke opleidingswerf, onder leiding van ervaren leermeesters. De Chinook maakt deel uit van de leerwerkbedrijven van Perspectief B.V., een samenwerkings-verband tussen de gemeente Haarlem, Dunamare Onderwijs-groep, ROC-Nova college, Paswerk en Bureau Jeugdzorg.
Starten bij De Chinook betekent voor de jongeren dat ze vanaf de eerste dag werken in een vaste groep in een professionele scheepswerf met uiteenlopende opdrachten. Vanaf de eerste dag zijn ze medeverantwoordelijk.

Op deze opleidingswerf kunnen de jongeren in de metaal of in de houtbewerking een basis leggen voor een vak en een startkwalificatie behalen. Op niveau 1 als assistent houtbewerken en assistent metaalbewerken. Op niveau 2 als meubelmaker en/of scheepstimmerman en als metaalbewerker/lasser.

Wilt u meer weten over dit unieke initiatief
van Perspectief B.V. in Kennemerland,
kijk op www.perspectief-leerwerkbedrijven.nl